Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Verzoek over persoonsgegevens indienen

De voorwaarden voor het indienen van een verzoek over persoonsgegevens zijn in ieder geval:

   

 • Het gaat om persoonsgegevens van:

    

  • uzelf
  • een kind jonger dan 16 jaar van wie u de wettelijk vertegenwoordiger bent
  •  

 • U mag iemand anders vragen om namens u een verzoek in te dienen (een gemachtigde).
 • Het gaat om persoonsgegevens die worden geregistreerd door de gemeente. Of door instanties die hiervoor een duidelijke opdracht hebben gekregen van de gemeente.
 • Uw rechten kunnen beperkt worden als dit in een wettelijke regeling staat. Zo kunt u niet vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP).
 •