Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Volkstuin huren

   

 1. De tuin moet in nette staat gehouden worden. Bij gebreke daarvan kan de huur direct worden opgezegd, zonder dat de gemeente tot enige schade vergoeding verplicht is.
 2. Op de volkstuin mag per jaar ten hoogste een derde deel aardappelen verbouwd worden. De volkstuin is ingedeeld in 3 vakken. Per jaar wordt bij de verhuur aangegeven in welk vak aardappelen verbouwd mogen worden, uiteraard als op het terrein geen verbod wordt gelegd door de Plantenziektekundige Dienst.
 3. Op de volkstuinen mogen onder geen enkel beding opstallen geplaatst worden, behoudens een platte kist met een maximale afmeting van 200 cm x 50 cm x 50 cm (l x b x h)
 4. De volkstuin mag niet worden afgerasterd.
 5. Op het terrein mag geen afval gestort worden.
 6. Het is niet toegestaan om motorvoertuigen te parkeren op het complex zelf, uitgezonderd het lossen en laden van materialen. Het laden en lossen mag niet langer dan een half uur duren.
 7. Het gebruik of in bezit hebben van alcoholhoudende dranken en drugs op het terrein is niet toegestaan.
 8. Indien de huur wordt beëindigd door één van de partijen, wordt de tuin door de huidige gebruiker vrij van beplanting en andere opstallen opgeleverd voor het einde van het kalenderjaar mits anders overeengekomen. De kosten voor het opruimen van de het perceel zijn voor rekening van de huidige gebruiker.
 9. Op het terrein hebben we respect voor elkaar en gaan we op een nette manier met elkaar om.
 10.