Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Volledige leerplicht en kwalificatieplicht

Alle kinderen in Nederland van 5 tot 18 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten tussen die leeftijden verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht.

De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Is uw kind dus bijvoorbeeld op 15 februari jarig, dan moet het op 1 maart naar school. De volledige leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.

Een kind kan al naar school gaan als het 4 jaar oud is. Het is dan nog niet leerplichtig. U mag uw kind tot 5 jaar zonder het te melden thuishouden.

Na de volledige leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht verlengt de leerplicht:

  • totdat de jongere een startkwalificatie heeft gehaald, of
  • tot de dag dat hij of zij 18 jaar wordt.

Een startkwalificatie is een vwo-diploma, een havo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. Door de kwalificatieplicht moet een jongere onderwijs blijven volgen. De jongere mag dit wel combineren met werken, zoals bij de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Zie ‘Leerplicht, vrijstelling’ en ‘leerplicht, bijzonder verlof’