Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Volledige leerplicht en kwalificatieplicht

De voorwaarde voor een volledige leerplicht is:

   

 • Uw kind is tussen de 5 en 16 jaar oud.
 •  

Kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, moeten ook naar school. Voor hen geldt de leerplicht ook. Asielzoekerskinderen en kinderen die illegaal in Nederland zijn, vallen hier ook onder.

De voorwaarden voor de kwalificatieplicht zijn:

   

 • Uw kind heeft nog geen startkwalificatie.
 • Uw kind is nog geen 18 jaar.
 • Uw kind volgt geen speciaal onderwijs met een uitstroomprofiel of dagbesteding.
 • Uw kind volgt geen praktijkonderwijs.
 •