Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Voorlopige voorziening aanvragen

Uw verzoek om een voorlopige voorziening moet binnen 6 weken zijn ingediend bij de rechtbank. Deze 6 weken gaan in vanaf de verzenddatum die vermeld staat op het gemeentelijke besluit. Gaat het om een besluit waar u bezwaar tegen heeft ingediend? Dan gaan de 6 weken in vanaf de verzenddatum van de gemeentelijke beslissing op uw bezwaar.