Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Als u van plan bent te gaan bouwen, verbouwen, uitbreiden of wanneer u wilt afwijken van het bestemmingsplan, dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Om te weten of het mogelijk is om een vergunning te krijgen, kunt u eerst een vooroverleg aanvragen. Het is geen vooroverleg in de zin dat er een overleg met u plaatsvindt. Het vooroverleg wordt digitaal aangevraagd en behandeld. Het is daarom van belang dat u uw plannen aan de hand van de in te dienen stukken, voldoende duidelijk maakt.

Tijdens het vooroverleg voert de gemeente Borger-Odoorn een haalbaarheidsonderzoek voor u uit. Uw plannen worden getoetst aan het bestemmingsplan en ter advisering voorgelegd bij de welstandscommissie. Als resultaat van dit vooroverleg ontvangt u van ons een brief waarin staat of uw plan haalbaar is of niet. 

U kunt een vooroverleg aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen. Het formulier is te vinden bij het tabblad 'Formulieren'. Stuur alle relevante gegevens en tekeningen mee. Stuur het ingevulde aanvraagformulier en alle documenten per e-mail naar gemeente@borger-odoorn.nl onder vermelding van 'aanvraag vooroverleg'.

In sommige gevallen mag u kleine aanbouwen, dakkapellen in het achterdakvlak en bijvoorbeeld tuinhuisjes zonder omgevingsvergunning bouwen. Daarom raden we u altijd aan om eerst een vergunningcheck te doen op www.omgevingsloket.nl.