Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Water, plaatsen voorwerpen in

In verband met de veiligheid op het openbaar water is het verboden om zonder een vergunning van de gemeente een voorwerp, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben (vaartuigen uitgezonderd).

Een vergunning hiervoor kunt u bij de gemeente aanvragen. Bij het verstrekken van een vergunning worden specifieke randvoorwaarden gesteld, zodat de veiligheid, doelmatigheid van gebruik, onderhoud en beheer van het openbaar water gegarandeerd blijft. Ook mag de openbare orde en zedelijkheid niet in het geding komen.