Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Wegenverkeerswet, ontheffing

De regelgeving met betrekking tot het verkeer is vastgelegd in de Wegenverkeerswet. Bij de gemeente kunt u een verzoek voor ontheffing indienen, bijvoorbeeld voor het laden en lossen in een straat die is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Per ontheffing beoordeelt de

Voor niet-gemeentelijke wegen kunt u terecht bij de betreffende wegbeheerder (provincie of rijksoverheid).