Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Wegenverkeerswet, ontheffing

U kunt bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.