Ga naar de inhoud

Producten en diensten

WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

Wilt u bezwaar indienen tegen uw beschikking?

Als u het niet eens bent met de WOZ-waarde van uw woning, pand of perceel, kunt u bezwaar maken. Dat moet dan wel binnen 6 weken na de datum van de beschikking.

Neem echter eerst telefonisch contact op met de gemeente. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde dan passen wij deze zonder bijkomende kosten voor u aan. Komen we hier samen niet uit? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet alsnog formeel schriftelijk bezwaar indienen.

Het is niet nodig om voor uw bezwaar een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Bovendien moet de gemeente dergelijke bedrijven een forse onkostenvergoeding betalen als uw bezwaar gegrond wordt verklaard, terwijl uw financiƫle voordeel relatief klein is. En hoe meer van dit soort onkosten wij moeten uitbetalen, hoe groter de kans dat dit op termijn leidt tot hogere gemeentelijke belastingen.