Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Bijzonder personenvervoer, ontheffing

De provincie Drenthe en de Drentse gemeenten hanteren op dit gebied hetzelfde beleid. U kunt ontheffing aanvragen bij burgemeester en wethouders van de gemeente waar de aanvrager is gevestigd. Wilt u gebruikmaken van wegen van de provincie of andere gemeenten? Dan vraagt de behandelende gemeente bij die instantites een verklaring van geen bezwaar op. U hoeft dus maar één aanvraag in te dienen. Hierbij moet u als exploitant op verzoek een brief van een verzekeringsmaatschappij kunnen overhandigen waarin deze duidelijk aangeeft dat ze het vervoer van personen in de laadbak of aanhangwagen toestaat en verzekert. Behalve aan de inrichtingseisen van de Regeling Voertuigen dient de voertuigcombinatie te voldoen aan de volgende aanvullende voorwaarden:

     

  • Het te slepen voertuig moet minimaal 2 assen hebben.
  • Het voertuig moet zijn voorzien van vast geplaatste en als zodanig ingerichte zitplaatsen.
  • Het voertuig moet zodanig ingericht te zijn dat er geen mogelijkheid bestaat dat personen van de wagen kunnen vallen.
  • Als de hoogte vanaf de grond tot aan de onderzijde van het voertuig meer is dan 0,70 meter moet het voertuig aan de achterkant zijn voorzien van een stootbalk en aan de zijkant van een zijdelingse afscherming.
  • De instapmogelijkheid dient zich bij voorkeur aan de (rechter)zijkant te bevinden.
  • In het te slepen voertuig moet een deugdelijke en eenvoudig te bedienen voorziening aanwezig zijn (bijvoorbeeld een bel) waarmee de bestuurder van het trekkende voertuig in geval van nood gewaarschuwd kan worden.
  •  

Verder worden ook aan de bestuurder eisen gesteld, die terug te vinden zijn in de Beleidsregel zelf (zie tabblad Meer informatie).