Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Bomen kappen

Voor een omgevingsvergunning activiteit kappen (v/h kapvergunning) zijn € 58,95 aan legeskosten verschuldigd (tarief 2020).