Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Bomen kappen

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen.

Bij het behandelen van uw kapaanvraag wordt getoetst aan de Bomenverordening en aan het Beoordelingsschema kapaanvragen. Hierin staan bijvoorbeeld ook criteria als u een boom wilt kappen in verband met de plaatsing van zonnepanelen (verminderde opbrengst door schaduwwerking). Dit geldt uiteraard alleen voor bomen op uw eigen perceel. Voor gemeentebomen dient u een afzonderlijk verzoek bij de gemeente in te dienen. Dat kan niet via het Omgevingsloket Online. Burgemeester en wethouders hebben een beleidsnotitie opgesteld hoe zij willen omgaan met kapverzoeken in relatie met de plaatsing van zonnepanelen, voor zowel particuliere bomen als openbare bomen. Deze treft u aan onder de tab Meer informatie