Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Bomen kappen

Uw verzoek kan worden afgewezen of onder voorschriften worden verleend in het belang van:

     

  • natuur- en milieuwaarden
  • landschappelijke waarden
  • cultuurhistorische waarden
  • waarden van stads- en dorpsschoon
  • waarden voor recreatie en leefbaarheid.
  •  

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor zoveel mogelijk draagvlak bij de mensen in de buurt. De gemeente toetst de aanvraag aan de hand van het Beoordelingsschema omgevingsvergunning activiteit kappen.