Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Een bekende tot trouwambtenaar benoemen

Het aanstellen van een babs voor één dag gaat als volgt:

     

  • Vul het aanvraagformulier in (zie tabblad 'Formulieren') en stuur dit naar de gemeente. Voeg daar de documenten bij die in het formulier genoemd worden. Is de beoogde babs al benoemd in een andere gemeente? Dan gebruikt u een apart formulier.
  • Als wij uw documenten hebben ontvangen, stellen wij een benoemingsbesluit op. Dit betekent dat burgemeester en wethouders kennis nemen van het verzoek tot benoeming en dit gaan bevestigen.
  • Wanneer de door u gekozen persoon is benoemd door burgemeester en wethouders sturen wij dit besluit naar de rechtbank. Uw toekomstige babs krijgt daarna een oproep om beëdigd te worden bij de rechtbank. Deze beëdiging is geldig voor de dag van het huwelijk.
  • De door u gekozen babs mag op de betreffende dag het huwelijk voltrekken. Dat gebeurt onder begeleiding van een babs van onze gemeente.
  •