Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Emigreren melden

Zo meldt u uw emigratie naar het buitenland:

   

 • U gaat naar de gemeente of doet de melding schriftelijk als iedereen van hetzelfde adres naar het buitenland verhuist.
 • U doet de melding binnen 5 dagen voor uw vertrek.
 • U geeft door:

    

  • in welk land u zult verblijven
  • wat uw eerste adres is (met plaatsnaam)
  • de datum waarop u verhuist
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
  •  

 •  

Als u geen aangifte doet van emigratie, kan de gemeente u een boete opleggen.

Heeft u een bewijs van uitschrijving nodig? Vraag dit aan bij een RNI-gemeente. Deze gemeenten zijn Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Groningen, Goes, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Westland en Zwolle.

Via het tabblad 'Formulieren' kunt u uw verhuizing online doorgeven. Hier vindt u ook het papieren verhuisformulier, als u dat liever gebruikt. Wilt u uw verhuizing aan de balie in het gemeentehuis doorgeven? Dan moet u van tevoren een afspraak maken.