Ga naar de inhoud

Producten en diensten

Starterslening aanvragen

De belangrijkste voorwaarden zijn:

     

  • het is uw eerste koopwoning;
  • u bent in Nederland verblijfsgerechtigd en woonachtig;
  • de woning staat in de gemeente Borger-Odoorn;
  • de koopsom + ophoging van de bijkomende kosten (8% voor nieuwbouw en 12% voor bestaande woning) mag niet hoger zijn dan € 175.000,-.
  •  

De stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN) voert de inkomenstoets uit en adviseert over de hoogte van de starterslening. De stichting houdt hierbij rekening met de Nationale Hypotheek Garantie-normen.

De Starterslening bestaat uit 2 delen: een deel dat annu├»tair wordt afgelost (box 1) en een deel (box 3) dat oploopt: de Combinatielening. Voor de Starterslening en Combinatielening hebben starters de eerste 3 jaar geen maandlasten. De aflossing van de Starterslening wordt de eerste 3 jaar ‘betaald’ met de Combinatielening. De Combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op. Na deze periode van 3 jaar worden (in principe) rente en aflossing betaald. Op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt wordt, lossen beide leningdelen gelijk af.

Als het inkomen van het huishouden onvoldoende is, kan een hertoets aangevraagd worden. Als het inkomen op een hertoetsmoment inderdaad onvoldoende is, betaalt de starter een maandlast die wel past bij het inkomen van zijn huishouden. Meer informatie over de hertoetsmogelijkheden vindt u op www.svn.nl/hertoets.