Ga naar de inhoud

Producten en diensten

WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)

Onroerende zaken, zoals een woning, een bedrijfspand of een perceel grond, worden elk jaar door de gemeente op hun waarde getaxeerd. Dit heet de WOZ-waarde. WOZ is de afkorting voor ‘Wet waardering onroerende zaken’. Bezit u onroerende zaken? Dan krijgt u hiervan een beschikking toegestuurd. De WOZ-waarde geeft de waardeontwikkeling aan van het onroerend goed dat u bezit of gebruikt en geldt voor een heel kalenderjaar. De gemeente gebruikt deze waarde om andere heffingen als onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing en forensenbelasting te berekenen. De waterschappen en de Belastingdienst krijgen deze waarden ook van de gemeente voor het berekenen van waterschapslasten en het eigen woning forfait.

Via het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid kunt u de WOZ-waarden (met bijbehorende waardepeildatum) van woningen bekijken. U kunt zoeken op adres, of een woning (object) selecteren op de kaart. Als u een object gevonden hebt, kunt u kiezen tussen een plattegrondweergave en luchtfoto's. Let op: per persoon kunt u maximaal 10 objecten in een bepaald tijdsbestek bekijken. De WOZ-waarden van bedrijven zijn niet openbaar. Hebt u vragen? Neem dan contact op met de gemeente.