Donderdag 23 maart open dag archeologische opgravingen Daalkampen

15 maart 2023
Actueel
huis in de prehistorie

Archeologen van bureau RAAP zijn vanaf 6 maart bezig met archeologische opgravingen in de wijk Daalkampen in Borger. Het onderzoek vindt plaats in het laatste nog braakliggende deel van Daalkampen, ten zuiden van het nieuwe Esdal college. Omdat er eerder al vondsten zijn geweest, verwachtten de archeologen ook hier weer resten van prehistorische boerderijen met bijgebouwen en graanschuurtjes te vinden.

Open dag op donderdag 23 maart (in de WiWu stond de verkeerde dag genoemd) 
Donderdag 23 maart, kunnen belangstellenden tussen 14.00 en 16.00 uur komen kijken bij de opgraving. De archeologen van bureau RAAP en de archeoloog van de gemeente zijn aanwezig om een toelichting te geven op de vondsten die zijn blootgelegd. Het onderzoek neemt ongeveer een maand in beslag.

Grootste prehistorische nederzetting in Drenthe
In totaal zijn er in de hele wijk Daalkampen nu al bijna honderd plattegronden van boerderijen uit de bronstijd en ijzertijd (1200-0 Voor Chr.) opgegraven. Het is qua oppervlakte en aantallen boerderijen de grootste prehistorische nederzetting die ooit is opgegraven in Drenthe. Met dit onderzoek wordt voorlopig het laatste puzzelstukje van de grote prehistorische nederzetting in Daalkampen ingevuld.

De bewoningsgeschiedenis van Borger begon hier bijna 3000 jaar geleden.