Draagvlakonderzoek windpark

In de procedure rond het windpark De Drentse Monden en Oostermoer trekken onze gemeente en Aa en Hunze gezamenlijk op. Daarbij zullen we naar het provinciebestuur blijven benadrukken dat de bewoners serieus moeten worden genomen. Wij hebben samen met de gemeenten Aa en Hunze en Stadskanaal een draagvlakonderzoek laten uitvoeren om het draagvlak onder de inwoners in dit gebied te onderzoeken. Dit onderzoek is in november 2014 uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau Ennëus.

Veel weerstand 

Uit het onderzoek blijkt dat er veel weerstand is tegen de komst van het windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’. Onder in- en omwonenden van het gebied waar het windpark mogelijk komt, is meer dan driekwart (77,2%) (sterk) tegen de komst van het windpark. 10,3% is voor de komst van het windpark, 11,2% is neutraal. Onder direct omwonenden is 82,1% (sterk) tegen de komst van het windpark. Voor meer inzicht in de resultaten kunt u de bijlagen onderaan deze pagina bekijken.

Rapport gebiedscoördinator

Naar aanleiding van de resultaten uit het onafhankelijk draagvlakonderzoek (80% tegen de komst van het windpark) dat in 2014 werd gehouden, werd een gebiedscoördinator aangesteld. Dit initiatief van de Rijksoverheid, initiatiefnemers en provincie Drenthe, had tot doel om onder bewoners de behoefte te inventariseren om mee te praten over de thema’s communicatie, participatie en compensatie en voor het instellen van een omgevingsraad. Onlangs presenteerde de gebiedscoördinator zijn rapport. Hieruit blijkt dat de bevraagde inwoners hiervoor geen behoefte voelen. Deze uitkomst bevestigt de resultaten uit het draagvlakonderzoek.

Bijlagen en correspondentie

Wilt u documenten en correspondentie over het draagvlakonderzoek inzien? Bijvoorbeeld het onderzoeksrapport? Bekijk deze documenten in ons webarchief