Drentse gemeenten steunen motie Ridderkerk over financiering jeugdhulp

27 juni 2024
Actueel

Alle 12 Drentse gemeenten steunen de motie van de gemeente Ridderkerk over een adequate en reële financiering van jeugdhulp. Aanleiding voor de motie, die gisteren unaniem werd aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG, is de Hervormingsagenda Jeugd die vorig jaar is vastgesteld. Voor gemeenten betekent deze Hervormingsagenda dat er een financiële taakstelling te wachten staat, met een bezuiniging van 511 miljoen euro in 2026. In de motie dringt de gemeente Ridderkerk aan bij het VNG-bestuur om het Rijk met spoed te verzoeken om duidelijke, rechtvaardige en toekomstbestendige financiële en juridische kaders voor de uitvoering van de Jeugdwet.

Wethouder Ankie van Tongeren van de gemeente Borger-Odoorn nam tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG namens de Drentse gemeenten het woord over de motie: “Heel Drenthe steunt de motie van Ridderkerk. Zonder voldoende financiële compensatie vanuit het Rijk kunnen wij als gemeenten onze taak binnen de jeugdhulp niet goed genoeg invullen. Naast de afbakening, de inzet op normaliseren en de-medicaliseren, is het versterken van de sociale basis belangrijk in het voorkomen van jeugdhulp. De beste preventie zit in die sociale basis. En het is juist deze basis van welzijn, gezondheid, onderwijs, sport en cultuur waar de gemeenten waarschijnlijk als eerste op zullen moeten bezuinigen bij onvoldoende financiële middelen. Drenthe vindt het daarom van belang om hier een stevige positie in te nemen en steunt dan ook van harte de motie van de gemeente Ridderkerk.”

De motie van Ridderkerk is te vinden op de website van de VNGexterne-link-icoon.