Dwarsdiep

Wij hebben in 2019 het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) opgesteld. Een van de doelstellingen is dat alle wegen binnen onze gemeente herkenbaar en zo verkeersveilig mogelijk ingericht zijn. Wij willen de inrichting van het Dwarsdiep in Nieuw-Buinen verbeteren. Samen met het adviesbureau BonoTraffics hebben wij gekeken naar de inrichting van het Dwarsdiep.

We hebben eerst de aanwonende en gebruikers van het Dwarsdiep gevraagd om ideeën, ervaringen en knelpunten over de verkeersveiligheid. Dit hebben we gedaan met een digitale vragenlijst. 

Conclusie eerste vragenlijst

Uit de reacties op de vragenlijst blijkt dat de kruispunten, vanaf de Parklaan tot aan het Noorderdiep, onveilig worden ervaren. Dit komt vooral door de hoeveelheid verkeer en de hoge snelheid.

Voorstel voor een veiligere weg

We hebben ook contact gehad met Dorpsbelangen en de ondernemersvereniging in Nieuw-Buinen. Deze informatie is uitgewerkt tot een ontwerpvoorstel. We hebben alle wensen en keuzes bekeken. Helaas kunnen we niet alle wensen en ideeën uitvoeren. Bijvoorbeeld omdat ideeën in strijd zijn met elkaar, of niet technisch uitvoerbaar zijn. Met het uitgewerkte voorstel wordt de weg verkeersveiliger. Ook past het binnen het GVVP.

Toelichting op het voorstel

We willen dat de weg verkeersveiliger wordt. De uitgangspunten is het verbeteren van de positie van de fietser en het benadrukken van de doorgaande route op het kruispunt Dwarsdiep en Noorderdiep. 

Aan de hand van de antwoorden van de vragenlijst en de doelstellingen hebben we onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Het resultaat is dat een deel van de knelpunten op het Dwarsdiep niet opgelost wordt. Het is lastig om een oplossing te vinden voor een veilige oversteek voor fietsers op het kruispunt met het Noorderdiep. We weten niet hoeveel het herinrichten van het Dwarsdiep bijdraagt aan een betere verkeersveiligheid. De Dwarskade is wél een prima alternatieve route voor fietsers.

We betrekken daarom de Dwarskade ook bij het project. Het is een aantrekkelijke fietsroute. De weg is rustiger en de snelheid is lager. Ook kan het een fietsroute worden langs het Noorderdiep en de Brugstraat in Stadskanaal. Zo verbeteren we de situatie voor lokale en regionale fietsers. We hebben aanwonende, gebruikers en belangenorganisaties gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen. Zo zorgen voor een zo goed mogelijke fietsroute.

Definitief plan

De informatie uit de tweede vragenlijst hebben we gebruikt om het eerste voorstel aan te passen. Zo is het definitieve plan ontstaan. We hebben de resultaten van de vragenlijst en het definitieve plan besproken met de verantwoordelijk wethouder. Het plan is goedgekeurd. We werken nu het plan verder uit.