Eenvoudige bodemsanering melden

Wilt u een stuk grond vrijmaken van bodemverontreiniging? Dat heet bodemsanering. Bij een eenvoudige bodemsanering zijn de kosten voor onderzoek lager en is er geen saneringsplan nodig. Wel dient u een BUS-melding te doen bij de provincie Drenthe. BUS staat voor Besluit Uniforme Saneringen.

Beschrijving

Een eenvoudige bodemsanering is het reinigen van verontreinigde grond op een standaard manier. Voorbeelden hiervan zijn:

 • kleinschalige grondverplaatsing
 • kleine ontgravingen bij woningen
 • aanleggen of vernieuwen van kabels, leidingen en rioleringen
 • verwijdering van mobiele verontreinigingen door huisbrandolietanks

Het soort sanering hangt af van hoe verontreinigd de bodem is. Er zijn 3 eenvoudige saneringen:

 • Immobiel: de verontreinigende stoffen in de bodem hebben zich niet of nauwelijks verspreid naar het grondwater.
 • Mobiel: de stoffen in de bodem zijn boven de toegestane waarde en hebben zich verspreid naar het grondwater.
 • Tijdelijk uitplaatsen: er is een immobiele verontreiniging die bij de uitvoering van werkzaamheden tijdelijk verwijderd moet worden (zoals bij de aanleg van ondergrondse infrastructuur, leidingen en kabels). 

Aanvragen

Zo meldt u een eenvoudige bodemsanering:

 • Neem contact op met de provincie Drenthe.
 • Geef in ieder geval door:
  • het ingevulde meldingsformulier
  • een recente kadastrale kaart en situatietekeningen, waarop de te saneren stukken grond duidelijk zijn aangegeven
  • het resultaat van het uitgevoerde bodemonderzoek

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie