Gemeentelijk stembureau

Wat is een gemeentelijk stembureau?

Voor elke verkiezing stelt het college van burgemeester en wethouders een gemeentelijke stembureau (GSB) in. Het college heeft ervoor gekozen om de stemmen van de Tweede Kamerverkiezing centraal te tellen. Dit betekent dat aan het eind van de verkiezingsdag de stembureauleden de stemmen op partijniveau tellen. Het GSB telt de dag erna (op 23 november) de stemmen op kandidaatniveau.

Nadat alle stemmen zijn geteld maakt het GSB het proces-verbaal op. Daarna verwerkt het GSB de uitslagen in de OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen).

De zitting van het gemeentelijk stembureau is openbaar

  • De zitting van het GSB is op donderdag 23 november vanaf 9.00 uur in het dorpshuis Exloo, Hoofdstraat 58A, 7875 AD Exloo.
  • U mag bij het tellen van de stembiljetten en het invoeren van de getelde stemmen in het OSV aanwezig zijn.
  • U mag geen overlast veroorzaken.

Extra zittingen van het gemeentelijk stembureau bij hertellingen

Als er van een stembureau een hertelling nodig is, dan kan er een nieuwe zitting van het GSB zijn op:

  • Maandag 27 november vanaf 13.00 uur;
  • Woensdag 29 november vanaf 13.00 uur;
  • Zaterdag 2 december vanaf 11.00 uur.

Deze zittingen zijn in het gemeentehuis. We communiceren hier over via onze website.