Gemeenten zoeken huiseigenaren die woning willen verduurzamen

15 mei 2024
Actueel

De gemeenten Aa en Hunze, Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn mogen samen ruim € 28 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds verdelen op het gebied van verduurzaming. Met dit geld kunnen de vier gemeenten de komende tien jaar ongeveer 2100 particuliere woningen verduurzamen, de openbare ruimte aanpakken en enkele nieuwbouw- en renovatieprojecten realiseren. In Borger-Odoorn komen woningen in 2e Exloërmond hiervoor in aanmerking.

“In 2e Exloërmond–Midden en -West staan veel woningen uit de jaren ’50 en ’60 met het energielabel C, D of E. Samen met woningcorporatie Woonservice willen we bijna 70 particuliere woningeigenaren ondersteunen bij het verduurzamen ervan”, zegt wethouder Henk Zwiep. “Ook kijken we daarbij naar het verbeteren van de directe woonomgeving.”

Lage WOZ-waarde

De subsidie is speciaal bedoeld voor huiseigenaren met een woning met een lage WOZ-waarde. Maar omdat het verduurzamen van een huis via dak- of gevelisolatie best veel geld kost, wil deze doelgroep er vaak niet aan beginnen. Zwiep: “Terwijl het hen juist veel voordeel oplevert om in een goed geïsoleerd huis te wonen. De energierekening gaat omlaag en het biedt meer comfort.”

Subsidietool

De provincie Drenthe, de Regio Deal Zuidoost Drenthe en de Drentse gemeenten werken aan een subsidietool. Hiermee kunnen inwoners checken voor welke verduurzamingssubsidies ze eventueel in aanmerking komen. Naar verwachting komt de tool in de komende maanden beschikbaar.

Aanvragen subsidie

Deze subsidieregeling Verduurzaming Volkshuisvesting Drenthe voor het verduurzamen van particuliere woningen is al open. Inwoners kunnen een aanvraag indienen bij SNN.nl (Samenwerkingsverband Noord Nederland).

Stapelen van subsidies

Op het moment zijn er meerdere subsidiemogelijkheden om de eigen woning te verduurzamen. De voorwaarden per regeling kunnen hier en daar verschillen. Bij het invullen van de bovengenoemde subsidietool komt automatisch naar voren voor welke subsidie(s) een inwoner eventueel in aanmerking komt. In veel gevallen is het mogelijk om voor dezelfde isolatiemaatregelen meerdere keren subsidie aan te vragen. Het gaat op dit moment om de volgende subsidies:

  • Verduurzaming Volkshuisvesting Drenthe (via SNN.nl);
  • Gemeentelijke Subsidie Energiebesparende Isolatiemaatregelen Drenthe (via SNN.nl);
  • Subsidie voor een Energiezuinig Huis (via Regio Deal Zuidoost Drenthe);
  • Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) (via RVO.nl).

Daarnaast is er nog de mogelijkheid voor een (renteloze) lening bij het verduurzamen van de woning via het Warmtefonds.