Herinrichting Valtherweg-Exloërweg

We willen alle wegen in onze gemeente herkenbaar en verkeersveilig inrichten. Daarom gaan we de Valtherweg - Exloërweg in Exloo en Valthe herinrichten. 

De herinrichting van de Valtherweg - Exloërweg gaat over het traject van de Oude Dijk in Exloo tot aan de Hondsrugweg in Valthe. De rotonde op het kruispunt met de Hondsrugweg valt buiten het project. Tussen de Oude Dijk en de Hondsrugweg wordt de snelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom en 60 km/uur daarbuiten. 

Begin juni heeft een enquête plaats gevonden waarin wij vragen om de reactie op het gemaakte voorstel voor het aanpassen van de Exloërweg-Valtherweg. De verkregen informatie hebben wij gebruikt om het voorstel aan te passen naar een definitief plan.

De uitkomsten uit de enquête en het definitieve plan is besproken met de verantwoordelijke wethouder en goedgekeurd voor verdere uitwerking. 

Meer informatie