Ga naar de inhoud

Uitgelicht

Webwinkel Meedoen

De minimavoorziening voor inwoners van Borger-Odoorn met een laag inkomen en weinig vermogen.

Asielzoekerscentrum Borger-West

Burgemeester en wethouders maken vestiging asielzoekerscentrum in Borger bekend.

Windpark

Windenergie is een actueel onderwerp in Borger-Odoorn. Het Rijk heeft het veenkoloniale gebied aangewezen om windenergieprojecten te realiseren.

Logo Sociale teams Borger-Odoorn

Sociale teams Borger-Odoorn

Vanaf 1 januari 2015 zijn er drie sociale teams in Borger-Odoorn, waar u terecht kunt met al uw vragen over zorg, ondersteuning, opvoeding en werk.

 

 

Wegenonderhoudsprogramma 2016

Dit jaar worden de volgende projecten uitgevoerd.

Doe een melding

Schade aan weg, lantaarnpaal, riool of groen? Container niet geleegd of overlast door zwerfafval of plaagdieren?

Wegwerkzaamheden