Ga naar de inhoud

Uitgelicht

Verwijderen graven

De gemeente verwijdert graven en gedenktekens waarvan de rechten zijn verlopen of het onderhoud te wensen over laat.

Zonneakker

Blijverslening

Wilt u langer thuis blijven wonen als u ouder wordt? De blijverslening maakt het mogelijk om uw woning daarvoor geschikt te maken.

Toekomst zwembaden

Zwembaden De Leewal en De Buiner Streng gaan verder in één zelfstandige organisatie.

Windmolen

Windpark

Een deel van het Veenkoloniaal gebied is aangewezen voor de realisatie van windenergieprojecten.

Kinderen

Webwinkel Meedoen

Een steuntje in de rug voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen.

Maak een afspraak

Een bezoek aan onze balie gaat op afspraak. Zo bent u snel aan de beurt en wordt u goed geholpen.

Doe een melding

Schade aan weg, lantaarnpaal, riool of groen? Afval niet opgehaald of last van zwerfvuil of plaagdieren?