Ga naar de inhoud

Uitgelicht

Webwinkel Meedoen

Een steuntje in de rug voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen.

Asielzoekerscentrum Borger-West

De gemeente werkt samen met het COA aan plannen voor een azc in Borger.

Windpark

Veenkoloniaal gebied aangewezen voor realisatie windenergieprojecten.

Wegenonderhoudsprogramma 2016

Overzicht van projecten die dit jaar worden uitgevoerd.

Doe een melding

Schade aan weg, lantaarnpaal, riool of groen? Container niet geleegd of overlast door zwerfafval of plaagdieren?

Wegwerkzaamheden