Hoofdstraat Buinerveen

Wij zijn bezig met de voorbereiding van de verbetering van de Hoofdstraat Buinerveen en het Zuiderdiep Nieuw-Buinen. Het gaat om het gedeelte tussen de kruising dorpshuis De Viersprong in Buinerveen en de Drentse Mondenweg. 

Op deze pagina vindt u alle publicaties over dit project en leest u de laatste stand van zaken. U kunt ook tekeningen bekijken en downloaden. De tekeningen zijn groot. Het kan even duren voordat u de tekening ziet.

Definitieve plantekeningen

Na het houden 2 informatieavonden en het verwerken van 2 reactierondes van de aanwonenden zijn de definitieve plantekeningen vastgesteld. Op basis van deze tekeningen wordt het werk aanbesteed. 

Doordat er nog een discussie speelt over de huisvesting van de scholen is de uitvoering uitgesteld naar 2024. Voorafgaand aan de start van het project ontvangen de direct aanwonenden nog een brief met aanvullende informatie.

Meer informatie

Heeft u in de tussentijd nog vragen of opmerkingen? Mail dan naar gemeente@borger-odoorn.nl of bel naar 14 0591 en vraag naar de heer Marcel Bolk.

Kunt u de tekeningen niet lezen of heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

Tekeningen verlichting

Hieronder ziet u de tekeningen van de nieuwe plekken van de openbare verlichting.