Ideeën voor een vitaler platteland? Doe mee met het plattelandscafé!

12 september 2023
Actueel

Heeft u als inwoner, ondernemer of organisatie in de provincie Drenthe een goed idee dat bijdraagt aan een duurzaam en toekomstbestendig platteland? Bijvoorbeeld op het gebied van economie, leefbaarheid of klimaat? Kom dan langs op één van de plattelandscafés. Tijdens deze bijeenkomsten willen we met elkaar ideeën uitwisselen, elkaar inspireren en verder helpen. Doel: ons platteland mooier en vitaler maken.

Subsidies voor goede ideeën

Voor goede ideeën is nu ook geld beschikbaar vanuit een Europees subsidieprogramma. Dat subsidieprogramma heet LEADER. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe zorginitiatieven of plannen om vrijkomende gebouwen opnieuw in te zetten voor bedrijvigheid of wonen.

Samenwerking en biodiversiteit 

Het kan ook gaan over samenwerkingsprojecten tussen boeren en inwoners over bijvoorbeeld biodiversiteit. Meer in het algemeen kunnen ook duurzame en toekomstbestendige voorzieningen een plekje krijgen binnen LEADER.

Vier bijeenkomsten

Er vinden binnenkort vier plattelandscafés plaats. U ben van harte welkom op:

  • Donderdag 14 september in De Brinkhof in Norg
  • Woensdag 20 september in Boerhoorn in Rolde
  • Maandag 25 september in De Poort in Ruinen
  • Woensdag 4 oktober in De Brink in Sleen

Het gaat om inloopbijeenkomsten van 17.00 tot 21.00 uur, u kunt binnenlopen wanneer u dat wilt. Ga voor meer informatie naar de website van LEADER Drenthe.