Inwoners Borger denken mee over Koesteeglocatie

07 februari 2024
Actueel

In Borger maken wij plannen voor het realiseren van een nieuwe woonwijk: de Koesteeglocatie. Inwoners van Borger mogen hierover meedenken. Op dinsdag 19 december was de tweede bijeenkomst. Tijdens deze avond vertelden wij over de ontwikkelingen tot nu toe. Ook deelden we beelden en ideeën met elkaar over de drie ontwikkelde denkrichtingen:

  • Denkrichting 1: Kleurrijk dorp
  • Denkrichting 2: Wonen in het landschap
  • Denkrichting 3: Wonen op Oergrond

Het was een geslaagde avond! Er waren ongeveer 130 inwoners aanwezig. Zij hadden goede ideeën. Wij vatten dat hieronder kort samen.

Betaalbaarheid en gemengd bouwen

De meest gemaakte opmerking ging over de betaalbaarheid in de nieuwe wijk. Inwoners, maar ook de gemeente, vinden het belangrijk dat er betaalbare woningen komen. Er werd positief gereageerd op ‘gemengd bouwen’. Dit betekent dat er verschillende soorten woningen komen: voor een gemixte populatie (jong/oud) en duur/goedkoop.

Fietstunnel en parkeren aan huis

Overige opmerkingen die vaak zijn gemaakt gingen vooral over verkeer/infrastructuur. De aanwezigen vonden een fietstunnel bijvoorbeeld een goed idee. Wel werd aangegeven dat de fietsroute relatief veel nadruk krijgt in de denkrichtingen. Ook de geluidshinder van de N34 en de wens voor parkeren aan huis hoorden we vaak.

Swipocratie 

Naast de informatiebijeenkomst, maakten we ook gebruik van Swipocatie. Dit is een digitaal middel om meningen op te halen. Dit middel hebben we gebruikt om een zo breed mogelijke doelgroep te kunnen betrekken bij de ontwikkeling van de Koesteeglocatie. Maar liefst 857 personen hebben gereageerd! 

 

Uitkomsten informatiebijeenkomst Koesteeglocatie

De uitkomsten uit de informatiebijeenkomst en Swipocratie, helpen ons om een eerste ontwerp te maken van de nieuwe woonwijk in Borger. Zodra er een ontwerp ligt gaan we weer terug naar de inwoners. Hier hoort u later meer over via de standaard kanalen.