Inwoners Borger-Odoorn tevreden over ondersteuning uit Wmo

04 juni 2024
Actueel

Inwoners van de gemeente Borger-Odoorn met een Wmo-voorziening zijn tevreden over de ondersteuning die zij krijgen vanuit de Wmo. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd onder 660 cliënten. In totaal vulden 300 cliënten de vragenlijsten in. In het onderzoek zijn drie onderdelen gemeten: het contact met de sociale teams, de tevredenheid over de zorg of het hulpmiddel en in welke mate de ondersteuning de situatie van de cliënten heeft verbeterd.

De Wmo-maatwerkvoorzieningen worden toegekend door de sociale teams in Borger-Odoorn. De tevredenheid over het contact met de sociale teams is hoog. Bij drie van de vijf vragen is de tevredenheid hoger dan 90%. De laagste score is ook hoog, 86%. Bijna alle respondenten met een hulpmiddel (95%) zijn tevreden over het hulpmiddel. Maar liefst 100% van de respondenten met een vervoershulpmiddel vindt de omgeving waar ze wonen hiervoor geschikt.

Wethouder Sociaal Domein Ankie van Tongeren is blij met de waardering van cliënten. “Elke dag weer doen onze medewerkers hun uiterste best om cliënten zo goed mogelijk te helpen. Met als doel de zelfredzaamheid van onze inwoners te vergroten. Dit onderzoek laat zien dat zij erin slagen om een constant hoge kwaliteit te leveren. Daar ben ik trots op.”

Inwoners zelfredzamer door Wmo-ondersteuning

De grootste algemene verandering die de respondenten ervaren is dat ze minder last hebben van stress, zich gelukkiger voelen en zich beter kunnen verplaatsen rondom hun woning. De respondenten geven ook aan zelfredzamer te zijn. Ze zijn minder afhankelijk van anderen en kunnen langer zelfstandig wonen. Verder geven de respondenten aan dat ze meer contact hebben met anderen, meer dingen kunnen doen die ze leuk vinden en vaker buitenshuis zijn.

Veel hulp uit het netwerk

In het onderzoek zijn voor het eerst ook vragen opgenomen die gaan over de mate van contact met anderen en de betekenis van dit contact. 92% van de respondenten heeft contact met vrienden, familie of kennissen. Hierop kunnen terugvallen als er onverwachts iets gebeurt kan niet bij iedereen.

Jaarlijks onderzoek

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren bij inwoners die een Wmo-voorziening hebben aangevraagd. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij het verbeteren van het Wmo-beleid en de uitvoering hiervan.