Nationale sportweek

Van 15 tot en met 24 september 2023 is de Nationale Sportweek. Wij willen u uitnodigen om dan samen met ons activiteiten te organiseren. Meer informatie over het organiseren en aanmelden vind u op deze pagina.

Woord van onze wethouder

Beste organisaties en verenigingen,

Dit jaar zijn wij als gemeenten “host-city” van de Nationale Sportweek. Daar zijn we uiteraard trots op, helemaal om dit samen als twee plattelandsgemeenten te doen. Want samen kun je meer dan alleen. Dit is ook de reden dat we u willen vragen om als partner mee te denken over de invulling van deze week. Alle ideeën die er zijn brengen we samen zodat we straks in september een prachtige sport- en beweegweek krijgen.

Het thema voor de Nationale Sportweek is: Een leven lang bewegen. Wij willen graag dat iedereen die wil sporten of bewegen ook de mogelijkheid krijgt dat te doen. Barrières zijn er in allerlei vormen en maten. We willen u als vereniging vragen om nog meer mee te denken over manieren om drempels te verlagen. Want vaak zijn we ons niet bewust van het feit waarom iemand niet sport of beweegt. Laten we kijken door de bril van iemand anders… Op die manier hopen we dat we meer mensen in beweging te krijgen.

Wij willen u uitnodigen om samen met ons activiteiten te organiseren in de Nationale Sportweek. Meer informatie over het organiseren en aanmelden vind u op deze pagina. Samen zorgen we ervoor dat de Nationale Sportweek het begin is voor een leven lang bewegen van onze inwoners.

Ankie van Tongeren, Wethouder Borger-Odoorn
Kiena ten Brink, Wethouder Aa en Hunze

Thema's

  • Doelgroepgericht

Initiatieven en activiteiten die zich richten op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld senioren of ouder-kind initiatieven.

  • Iedereen is welkom

Tijdens de Nationale Sportweek is iedereen welkom. We willen zoveel mogelijk mensen met plezier laten sporten en bewegen, ieder op zijn eigen manier en niveau.

  • Toerist in eigen gemeente

Toeristen weten de weg naar onze gemeenten goed te vinden, maar weten we zelf wat voor leuks er te doen is?

  • Gezonde en dynamische werkvloer / vereniging / scholen

We brengen veel tijd door op werk, op school en bij de vereniging. Gezonde werknemers, leden en leerlingen zorgen voor een gezonde sfeer en dragen bij aan betere prestaties.

Hoe doet u mee?

  • Bedenk een initiatief die u wilt organiseren tijdens de Nationale Sportweek in het kader van 'Een leven lang bewegen.'

Weet u niet wat u wilt organiseren of heeft u behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op via teamsport@aaenhunze.nl (Aa en Hunze) of gezondeleefstijl@borger-odoorn.nl (Borger-Odoorn). Deze teams kunnen met u meedenken over de organisatie, financiële ondersteuning, samenwerkingen en meer.

Subsidies

Wilt u iets organiseren? Maar heeft u behoefte aan ondersteunend budget? Bekijk dan onderstaande subsidiemogelijkheden. Vraag de subsidies op tijd aan.