Ga naar de inhoud

Meldpunt Discriminatie Drenthe

donderdag 3 augustus 2017

Mogen zijn wie je bent, dat is een belangrijk fundament van onze democratie. Daarom is discriminatie verboden in artikel 1 van onze Grondwet. Geen mens verdient het om buitengesloten of onrechtvaardig behandeld te worden. Alle gemeenten hebben daarom een onafhankelijk meldpunt waar discriminatie gemeld kan worden. In Drenthe is dit het Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD).  

Wanneer melden?

Discriminatie stopt niet vanzelf, daarom is het belangrijk om het te melden, dat kan ook anoniem. Ook als u getuige bent van discriminatie kunt u dat doen. Uw melding is belangrijk om discriminatie te stoppen. Er zijn 13 verschillende gronden waarop mensen kunnen worden gediscrimineerd:

 • Arbeidscontract (bepaalde/onbepaalde tijd)
 • Arbeidsduur (fulltime/parttime
 • Burgerlijke staat (gehuwd/ongehuwd)
 • Geslacht (man/vrouw)
 • Godsdienst
 • Handicap/chronische ziekte
 • Leeftijd
 • Levensovertuiging
 • Nationaliteit
 • Politieke gezindheid
 • Ras
 • Seksuele gerichtheid 

Waar melden?

Bent u op een van deze onderwerpen gediscrimineerd of hebt u gemerkt dat iemand anders is gediscrimineerd? Meld het dan! Dat kan telefonisch via nummer 06 135 748 87, via de website www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl of met behulp van de gratis app ‘Discriminatiemelden’. U hebt altijd  binnen twee werkdagen persoonlijk contact met onze klachtenconsulent. Ook anoniem melden is mogelijk, uw persoonsgegevens worden dan afgeschermd.

Wat kunt u verwachten?

U krijgt gratis professionele begeleiding en advies van een onafhankelijke klachtenconsulent. De begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit hulp bij het aanschrijven van uw werkgever of school, bij het doen van aangifte bij de politie of een melding bij het College van de Rechten van de Mens (CRM). Alles gebeurt in overleg met u, waarbij uw vraag of verzoek leidend is. Meld discriminatie altijd, het stopt niet vanzelf.