Ga naar de inhoud

In gesprek over zonneakkers: de omgeving erbij betrekken

woensdag 6 september 2017

De wereld staat voor een belangrijke opgave: duurzamer energie opwekken. Als gemeente willen we hieraan meewerken door initiatieven vanuit de samenleving waar mogelijk te ondersteunen. Zo zijn er verschillende initiatiefnemers met plannen voor grote velden met zonnepanelen in onze gemeente. Daarover willen we in gesprek met inwoners, initiatiefnemers, belangengroepen en ondernemers. Zo willen we ervoor zorgen dat alle aspecten, ideeën en meningen de ruimte krijgen, en een goede dialoog kan ontstaan. Wilt u meedenken en –praten? Schuif dan vanaf volgende week aan bij een van onze vier bijeenkomsten. 

Betrekken van inwoners

Tijdens de bijeenkomsten wordt u kort bijgepraat over de ontwikkelingen, en gaat u in kleine groepjes in gesprek over de wensen en mogelijkheden. Dat doen we aan de hand van verschillende thema’s. Een daarvan is maatschappelijke inpassing. Dat heeft betrekking op hoe inwoners op een goede manier betrokken kunnen zijn bij plannen voor zonneakkers. Om te beginnen is het natuurlijk belangrijk dat omwonenden op tijd op de hoogte zijn van plannen voor zonneakkers in hun directe omgeving. De betrokkenheid kan echter verder gaan. Veel initiatiefnemers gaan al in een vroeg stadium met omwonenden in overleg over wat ze precies van plan zijn. En zou het niet mooi zijn als bewoners van een gebied zelf meedoen en meeprofiteren? Hier zijn allerlei mogelijkheden voor. Er zijn zelfs al diverse voorbeelden van collectief beheerde zonneakkers. Tijdens de bijeenkomsten zullen we deze aspecten nader bespreken. 

Aanmelden

We willen van tevoren graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Meld u daarom aan via www.borger-odoorn.nl/zonneakkers voor een van de volgende data: 

  • dinsdag 12 september, 19.00-22.00 uur, MFA Noorderbreedte in Nieuw Buinen
  • maandag 18 september, 19.00-22.00 uur, MFA ’t Brughuus in Valthermond
  • dinsdag 19 september, 19.00-22.00 uur, MFA Het Hunzehuys in Borger
  • maandag 25 september, 19.00-22.00 uur, De Oringer Marke in Odoorn 

Hebt u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via gemeente@borger-odoorn.nl.

Aanmelden: www.borger-odoorn.nl/zonneakkers