Ga naar de inhoud

Onderhoud schouwsloten

vrijdag 6 oktober 2017

De gemeente is begonnen met het jaarlijkse onderhoud aan de schouwsloten. Schouwsloten zijn belangrijk voor de waterafvoer, daarom controleert het waterschap de onderhoudsstaat. Het onderhoud moet vóór 15 november zijn afgerond. Voor een deel van de schouwsloten geldt een gezamenlijke onderhoudsplicht voor de gemeente en de aanliggende grondeigenaar. De gemeente onderhoudt in deze gevallen beide zijden van de sloot, maar moet hiervoor wel het landbouwperceel betreden. Vrijkomend specie en maaisel zal in deze gevallen mogelijk op de landbouwpercelen worden verwerkt. In sommige gevallen is het lastig of niet mogelijk om de sloot langs een perceel te onderhouden, in verband met overhangende takken. Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren verzoeken wij grondeigenaren de overhangende takken zo spoedig mogelijk te verwijderen. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op.