Ga naar de inhoud

Kick-off project Menselijke Maat

maandag 4 december 2017

Op dinsdag 28 november vond in de raadszaal van de gemeente Borger-Odoorn in Exloo de kick-off plaats van het project Menselijke Maat. Een uniek project waarin gemeenten en zorgaanbieders samen de krachten bundelen om de kwaliteit van de geboden zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) te vergroten.

In het project Menselijke Maat, dat is gefinancierd door de provincie Drenthe, krijgen vijf zorgaanbieders de komende twee jaar de mogelijkheid om de transformatie in het sociaal domein verder vorm te geven. Uitgangspunt is dat het vergroten van zelfredzaamheid en participatie van cliënten vooral plaatsvindt door het zoeken naar de intrinsieke motivatie. Wat drijft de cliënten?
Wat willen zij? Wat kunnen zij? Dit vormt de rode draad in de dienstverlening van de verschillende zorgaanbieders. Menselijke Maat maakt dit inzichtelijk voor de zorgaanbieders zodat zij hun werkwijze hier verder op af kunnen stemmen zodat de cliënten gemotiveerd worden om meer zelf te doen (zelfredzaamheid) en meer samen met anderen te doen (participatie). Menselijke Maat is een onderdeel van Stichting Arcon.

Dit gezamenlijke project van de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen (BOCE gemeenten) werd door wethouder Jan Bos namens de gemeente Emmen en wethouder Joop Brink namens de gemeente Coevorden officieel gestart met de overhandiging van cheques aan vijf zorgaanbieders: Saxenburgh Groep, Dokter Schoonmaakorganisatie/Andersom Thuisbegeleiding, Het Kunsthuus, Stichting Jabbok en Cosis.

Naast het officiële gedeelte was er tijd voor onderlinge kennismaking en afstemming over dit unieke project.