Ga naar de inhoud

Plannen voor een paasvuur? Alleen met toestemming

vrijdag 2 februari 2018

De gemeente Borger-Odoorn geeft op bescheiden schaal ruimte voor de traditie van paasvuren. Wilt u een paasvuur ontsteken? Dan moet u daarvoor een ontheffing aanvragen. Bovendien geldt een aantal voorwaarden. Op een paasvuur mag geen afval worden verbrand, omstanders mogen geen gevaar lopen en het milieu mag niet onnodig worden belast.  

Ontheffing aanvragen

Ontheffing aanvragen voor een paasvuur doet u schriftelijk vóór 18 februari via gemeente@borger-odoorn.nl of per post. Het verzoek kunt u richten aan burgemeester en wethouders, en moet bevatten:

  • een situatieschets van de omgeving met locatie van de paasbult
  • schriftelijke toestemming van de eigenaar van de grond waarop het paasvuur wordt aangelegd  

Procedure

Alle aanvragen worden na 18 februari gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad, zie www.borger-odoorn.nl/bekendmakingen. Belanghebbenden hebben daarna een week de tijd om hier op te reageren in de vorm van een zienswijze (zie www.borger-odoorn.nl/bezwaar). Let op: paasvuren waarvoor geen ontheffing is verleend zijn verboden, en worden nadrukkelijk niet toegestaan.