Ga naar de inhoud

Openstelling LEADER-projecten

donderdag 8 maart 2018

Van 1 tot en met 30 maart is het mogelijk projecten in te dienen voor een bijdrage vanuit LEADER. LEADER is een Europese subsidie voor een vitaal platteland.

Hebt u een goed idee voor een project?

LEADER Zuidoost-Drenthe heeft subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en economie in de regio Zuidoost-Drenthe. U ontvangt maximaal 60% subsidie en draagt zelf ook bij aan het project. 

Waar moet een project aan voldoen?

De projecten moeten passen bij de kansen en knelpunten van het gebied. Deze kansen en knelpunten staan beschreven in de Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS). Deze vindt u op de website van LEADER. Daarnaast zijn er spelregels, de ‘criteria’. Ook deze staan in de LOS. 

Hoe dient u een aanvraag in?

Op de website van LEADER staat hoe u een aanvraag kunt indienen en hoe het proces bij LEADER in zijn werk gaat. Tussen het eerste idee en de aanvraag van een subsidie zit vaak veel tijd. Deze tijd is nodig om het idee uit te werken, maar ook om bijvoorbeeld offertes op te vragen en om draagvlak te krijgen voor het idee. 

Hebt u de eerste stappen doorlopen en is uw project LEADER-waardig? Dan kunt u tijdens de openstellingsperiode een aanvraag doen. De openstelling loopt van 1 tot en met 30 maart. De tweede openstelling in 2018 loop van 17 september tot en met 15 oktober.