Ga naar de inhoud

Stremming Torenweg Odoorn

maandag 11 juni 2018

Op 18 juni wordt gestart met het aanbrengen van graskeien langs de Torenweg in Odoorn. Hierdoor is de Torenweg, tussen de Hoofdstraat in Odoorn en de Achterweg in Odoornerveen, gestremd voor doorgaand verkeer.

 

Wat gaat er precies gebeuren?

Langs beide zijden van de Torenweg, tussen de bebouwde komgrens van Odoorn en de tunnel onder de N34, worden graskeien aangebracht. Hiermee wordt de weg aan beide zijden verbreed met 40 cm. Toekomstige bermschade wordt hierdoor verminderd.

 

Bewoners en perceelgebruikers van de Torenweg

Bestemmingsverkeer kan gebruik blijven maken van de Torenweg. Wij proberen de toegang naar de aanliggende woningen en percelen zo goed mogelijk vrij te houden. Er kan echter incidenteel sprake zijn van overlast. Daarvoor vragen wij uw begrip.

 

Vragen

Bij eventuele vragen of  problemen kunt u contact opnemen met de heer E. Otten van de firma Oosterhof Holman. U kunt hem tijdens kantooruren bereiken op 06-29591533.