Ga naar de inhoud

Stand van zaken rond zonneparken in Borger-Odoorn

dinsdag 12 februari 2019

In de gemeente Borger-Odoorn geldt het beleidsplan Zonneoogst 2018-2020 voor het realiseren van grootschalige zonneparken. Het beleidsplan geeft voor de periode 2018-2020 ruimte aan 2 grote zonneparken (5 – 60 hectare) en daarnaast nog 10 kleinere plannen (1 – 5 hectare). Hieronder leest u de stand van zaken op dit moment.

 

Ingediende plannen voor zonneparken

Na de eerste uitgifteronde in januari 2018 zijn er plannen ingediend voor 2 grote zonneakkers en 8 kleinere. Alle plannen zijn aan de hand van het opgestelde beleid en nadere afwegingsbepalingen beoordeeld. Voor het merendeel zijn bestemmingsplannen gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad.

 

Tweede uitgifteronde zonneparken uitgesteld

De gemeente heeft besloten de 2 resterende kleinere zonneparken voorlopig nog niet uit te geven. 

Tennet en Enexis hebben namelijk aangegeven dat de capaciteit van het elektriciteitsnet niet groot genoeg is om het transport te regelen voor alle zonneparken. Dit geldt momenteel al voor een aantal bestaande zonneparken. Ook de 2 resterende planopties zouden met dit capaciteitsprobleem te maken krijgen. Daarnaast is transport van de opgewekte stroom via het net een voorwaarde voor het verkrijgen van de noodzakelijke SDE-subsidie vanaf maart 2019.

 

Pas na openstelling van een tweede uitgifteronde worden de potentiële ingediende zonneakkerplannen nader beoordeeld.