Ga naar de inhoud

Nationale dodenherdenking 2019 en herdenking in Borger-Odoorn

vrijdag 26 april 2019

De dodenherdenking vindt plaats op zaterdag 4 mei aanstaande.

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies. (tekst van officieel memorandum van het Nationaal Comité 4 en 5 mei)

Jaarthema

Ieder jaar nodigt het Nationaal Comité 4 en 5 mei een auteur uit om op basis van het meerjarenthema Geef vrijheid door de jaarthematekst te schrijven. Zo wordt ieder jaar een verdiepende tekst aangeboden, die gebruikt kan worden om het thema een ander accent mee te geven dan voorgaande jaren. Dit jaar heeft Khadija Arib de jaarthematekst geschreven.

Het jaarthema van 2019 luidt In vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen. Het comité staat stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.

Het thema In vrijheid kiezen beperkt zich niet tot kiesrecht alleen. Iedere dag weer kunnen we in Nederland, uiteraard binnen de regels van de wet, doen en laten wat we willen. We leven in een vrij land, mogen over van alles en iedereen een mening hebben en bepalen zelf wat goed voor ons is. Onze keuzes staan echter niet los van de wereld waarin we leven. De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Door het stellen van vragen dwingt het jaarthema ons hier kritisch over na te denken. Nemen we verantwoordelijkheid voor onze keuzes? Zijn er, behalve juridische, niet ook morele of ethische grenzen aan de keuzevrijheid die we hebben? Zijn we in staat verder te kijken dan onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons nog voldoende in de ander?

Stilte

De organisatoren van de herdenkingen in onze gemeente verzoeken iedereen vriendelijk om tijdens de dodenherdenking in de buurt van de herdenkingsmonumenten stilte in acht te nemen.

Vlaggen

Vanaf 's avonds 18.00 uur hangt bij alle openbare gebouwen de Nederlandse vlag, zonder wimpel, halfstok. De vlag wordt na de twee minuten stilte niet meer gehesen.

Voor zonsondergang (ongeveer 21.10 uur) moet de vlag zijn binnengehaald.

Op zondag 5 mei mag u vlaggen van zonsopgang tot zonsondergang.

Herdenking in de gemeente Borger-Odoorn

In de gemeente Borger-Odoorn vindt de dodenherdenking op zaterdag 4 mei in 7 dorpen plaats, te weten in Borger, Exloo, Nieuw-Buinen, Odoorn, Valthe/Klijndijk, Valthermond en 2e Exloërmond.

Herdenking Borger

In de Goede Herderkerk, Hoofdstraat 11 in Borger vindt om 19.00 uur een korte herdenkingsbijeenkomst plaats met een algemeen karakter. Aan deze bijeenkomst wordt meegewerkt door leerlingen van de basisscholen in Borger, de heren T. Troelstra (trompettist), H. de Muinck (organist) en pastor H. Hansma. Daarna is er een stille tocht langs de plek van de monumenten aan de Torenlaan en het herinneringsteken aan de Hunebedstraat voor afgevoerde en niet teruggekeerde Joodse inwoners. De stille tocht start om precies 19.45 uur op het plein aan de Brinkstraat, achter de Goede Herderkerk. De gemeente Borger-Odoorn wordt vertegenwoordigd door burgemeester J. Seton en de raadsleden mevrouw J. Bijker en de heer P. de Groot. Bij de plaats van de monumenten aan de Torenlaan worden bloemen gelegd door leerlingen van de basisscholen in Borger. De heer H. Boezen en burgemeester Seton leggen gezamenlijk een krans namens het Bevrijdingscomité voormalige gemeente Borger en het gemeentebestuur. Daarna worden er bloemen gelegd door de overige aanwezigen. Na de bijeenkomst aan de Torenlaan wordt, ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers, door mevrouw D. Veldkamp-Stel en raadslid De Groot namens het Bevrijdingscomité voormalige gemeente Borger en het gemeentebestuur een krans gelegd bij het Joods herinneringsteken aan de Hunebedstraat. Het Joodse herinneringsteken is geadopteerd door de leerlingen en leerkrachten van het Esdal College in Borger. Leerlingen van het Esdal College leggen een bloemstuk bij dit herinneringsteken.

Herdenking Exloo

Op 11 januari 1944 stortte in de Staatsbossen bij Exloo een Amerikaanse B-24 bommenwerper neer. Op de plaats waar het vliegtuig neerstortte en de bemanning omkwam, werd in 1990 een monument onthuld. Er wordt er een stille tocht gehouden vanaf het gemeentehuis naar het monument in het bos. De stoet vertrekt tussen 19.30 en 19.40 uur. De gemeente Borger-Odoorn wordt vertegenwoordigd door wethouder N. Houwing en raadslid mevrouw A. Huijing.

Na de herdenkingsplechtigheid worden het Amerikaanse en Nederlandse volkslied ten gehore gebracht. Aansluitend houdt wethouder Houwing een korte toespraak en dragen enkele schoolkinderen een gedicht voor. Raadslid Huijing en een leerling van de obs De Zweng leggen gezamenlijk een krans namens de gemeente. Vertegenwoordigers van de Stichting Exloo Vooruit leggen vervolgens samen met leerlingen van de basisschool kransen namens de Amerikaanse familieleden en de bevolking van Exloo. Hierna kunnen er door de aanwezigen bloemen worden gelegd. Ter afsluiting is er koraalmuziek.

Herdenking Nieuw-Buinen

In Nieuw-Buinen wordt van 19.15 tot 19.45 uur door ds. A.J. Wouda een korte algemene herdenkingsbijeenkomst gehouden in de PKN-kerk, aan de Kerklaan. Ook de leerlingen van de scholen in Nieuw-Buinen zullen aan deze bijeenkomst hun medewerking verlenen.

Na de herdenkingsbijeenkomst start er om 19.50 uur vanaf het Tussendiep een stille tocht naar het monument aan de Kerklaan. Bij het monument wordt een krans gelegd door leerlingen van obs De Poolster. Deze school heeft het monument geadopteerd. Voorts leggen leerlingen van de basisscholen van Nieuw-Buinen bloemen bij het monument.

Het gemeentebestuur wordt vertegenwoordigd door wethouder N. Wind en raadslid de heer R. Reinds. Namens het Bevrijdingscomité voormalige gemeente Borger en de gemeente Borger- Odoorn leggen de heer B. van der Schoot en wethouder Wind gezamenlijk een krans.

Herdenking Odoorn

In Odoorn wordt een stille tocht gehouden ter herdenking van de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. De stoet vertrekt om 19.30 uur vanaf de aula aan de Schaapstreek in Odoorn. naar de begraafplaats waar bij de graven van Johannes Schoenmaker en Albertus Zefat bloemen gelegd kunnen worden. Daarna loopt de stoet via de Andries Diepenbrugweg naar het monument aan de Boshof. Bij het monument zullen de aanwezigen geïnformeerd worden over het verdere verloop van het programma. Om acht uur wordt Taptoe ten gehore gebracht, daarna wordt er 2 minuten stilte in acht genomen. Na de herdenkingsplechtigheid bij het monument wordt er namens het gemeentebestuur door wethouder A. Trip en raadslid mevrouw J. Hofsteenge gezamenlijk een krans gelegd. Vervolgens leggen bestuursleden van de Vereniging voor Dorpsbelangen Odoorn bloemen. Hierna kunnen alle andere aanwezigen bloemen leggen.

Om 20.15 uur is er een korte bijeenkomst in de Nederlands Hervormde kerk, waar mevrouw H. Westerik een herdenkingswoord zal uitspreken. De bijeenkomst wordt afgesloten met het zingen van het Wilhelmus.

Herdenking Valthe-Klijndijk

Ook dit jaar organiseert het Vier Mei Comité Valthe-Klijndijk weer een stille tocht naar het monument bij het voormalige Onderduikershol in het Valtherbos. Om 19.30 uur dient men zich te verzamelen op de hoek Melkweg-Wanstraat in Klijndijk. De stoet vertrekt om 19.35 uur. Namens het gemeentebestuur zullen de raadsleden mevrouw A. de Groot, mevrouw M. Schoevers en de heer M. Hoogerkamp aanwezig zijn. Bij het herdenkingsmonument zal een kort herdenkingsmoment plaats vinden. Mevrouw De Groot zal een korte toespraak houden en de raadsleden Schoevers en Hoogerkamp zullen namens het gemeentebestuur een krans bij het monument leggen.

Op maandag 15 april hebben de kinderen het Onderduikershol bezocht. In het kader van Adopteer een Monument heeft groep 8 van de basisschool het monument overgedragen aan groep 7 en werden er bloemen gelegd.

Herdenking Valthermond

De herdenking in Valthermond begint om 19.15 uur met een ontvangst van alle belangstellenden bij OBS De Aanloop aan de Wilhelminalaan. Om 19.20 uur start de stille tocht naar het monument aan de Vrijheidslaan. Namens het gemeentebestuur zullen de raadsleden mevrouw A. de Roo en de heer R. Tuin aanwezig zijn. Raadslid De Roo zal een korte toespraak houden. Muzikale medewerking zal worden verleend door A. van Oosten, N. Verhart, C. Kruize, J. Kamps en J.H. Niemeijer. Tevens leveren de kinderen van de basisscholen OBS De Aanloop en CBS De Rehoboth een actieve bijdrage. Het Taptoe-signaal zal trompettist G. van Wijk verzorgen. Na de twee minuten stilte zal raadslid De Roo namens de gemeente Borger-Odoorn een krans leggen. Na de kranslegging is er gelegenheid voor iedereen om bloemen te leggen bij het monument.

Herdenking 2e Exloërmond

Ook dit jaar wordt in 2e Exloërmond weer een herdenking gehouden. Tussen 19.15 uur en 19.30 uur verzamelen we bij ‘Odeon Cultuurhuis’ aan het Zuiderdiep 123 in 2e Exloërmond. Bij ‘Odeon’ is voor alle deelnemers een anjer, die kan worden meegenomen naar het kerkhof. De

stille tocht vertrekt om 19.30 uur naar het kerkhof aan het Noorderdiep/Kerkhoflaan, waar bij de Stilteruimte de herdenking wordt gehouden. Wethouder F.A.J. Buijtelaar zal namens het gemeentebestuur een korte toespraak houden. Vervolgens zullen Maurits Luth als burgervertegenwoordiger en 4 kinderen van de beide basisscholen uit 2e Exloërmond spreken.

Kort voor 20.00 uur zal de Last Post worden geblazen. Na de 2 minuten stilte zingen we 2 coupletten van het Wilhelmus. Hierna wordt een krans gelegd door de raadsleden H. Bolk en I. Hofstede en een krans door de kinderen en de burgervertegenwoordiger. Aansluitend kunnen de overige aanwezigen hun bloemen neerleggen. Na de herdenking is gelegenheid om bij Odeon nog na te praten en iets te drinken.