Ga naar de inhoud

Rekenkamercommissie: Gemeente Borger-Odoorn biedt lokale ondernemers volop kansen

vrijdag 8 februari 2019

De Rekenkamercommissie van Borger-Odoorn deed onderzoek naar de manier waarop de gemeente met inkoop- en aanbesteding omgaat. Hier kwam onder andere uit dat de gemeente Borger-Odoorn lokale ondernemers relatief vaak een opdracht gunt.  

Sinds januari 2017 is het inkoopbeleid veranderd. De gemeente Borger-Odoorn kan voor een hoger bedrag op een eenvoudigere manier een opdracht geven. Zonder aan allerlei Europese procedures te moeten voldoen. We noemen dit enkelvoudig aanbesteden. Je maakt gebruik van deze manier omdat het snel moet, het een kleine opdracht is of omdat de gemeente goede ervaringen heeft met een bepaald bedrijf. De kans dat een lokale ondernemer de opdracht kan krijgen is hiermee vergroot.  

De Rekenkamercommissie deed in het onderzoek ook nog wat adviezen aan de gemeente. Want het risico van enkelvoudige aanbesteden is bijvoorbeeld dat je niet de meest gunstige prijs krijgt. De adviezen gaan over het evalueren van inkoopbeleid en waar nodig aanpassen, meer aandacht besteden aan duurzaamheid en de inzet van personen met een arbeidsbeperking.  

Rekenkamercommissie is op zoek naar nieuwe ideeën voor onderzoek!

Heeft u als inwoner van de gemeente Borger-Odoorn een onderwerp waarvan u denkt: ‘Daar zou de rekenkamercommissie onderzoek naar moeten doen’, laat het ons weten! Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek op zijn plaats is. Daarbij gaat het nadrukkelijk om zaken die het persoonlijk belang overstijgen. Het onderzoek kan gaan over allerlei beleidsterreinen.

Uw idee kunt u versturen aan de Rekenkamercommissie, Postbus 3, 7875 ZG Exloo of mailen aan: rekenkamercommissie@borger-odoorn.nl.

 

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar kaderstellende en controlerende taak en die onderzoekt of het gemeentelijke beleid:

·         Het gewenste effect heeft gehad

·         Volgens de regels is uitgevoerd

·         Doelmatig is geweest (is er geen geld verspild).

Door middel van onderzoeken wil de rekenkamer een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Borger-Odoorn.