Ga naar de inhoud

Terugblik op symposium ‘Onze integrale aanpak voor het sociaal domein’

maandag 30 april 2018

Op 20 april 2018 was er een symposium ter gelegenheid van het afscheid van Frits Alberts als wethouder van de gemeente Borger-Odoorn. De toepassing van het regenboogmodel binnen het sociaal domein, vormde de rode draad. 

 

Aan de hand van filmpjes werd de oude situatie (van voor het regenboogmodel) en de nieuwe situatie (met toepassing van het regenboogmodel) uitgelegd. Het keukentafelgesprek speelt hierin een belangrijke rol. Frits werd vervolgens uitgenodigd aan de keukentafel voor een gesprek over het regenboogmodel. Hij werd daarover geïnterviewd door zijn dochters.

 

Bekijk hier de impressievideo van het symposium.

 

Een terugblik

In 2014 en 2015 kreeg de gemeente er verschillende taken uit het sociaal domein bij: de Jeugdhulp, Wmo en de Participatiewet. Deze taken zijn door de gemeente niet los van elkaar, maar juist in samenhang opgepakt. In eerste instantie was het van belang om vast te stellen hoe de gemeente de inwoners wilde benaderen. Frits was en is van mening dat het beste gesprek gevoerd wordt aan de eigen keukentafel. Dit is ook het uitgangspunt geweest voor het regenboogmodel. Het model maakt visueel hoe de zorg (het sociaal domein) is georganiseerd. Het doel van het model is dat inwoners zoveel mogelijk mee kunnen doen. Het vergroten van de zelfredzaamheid staat hierbij voorop.

 

Stichting Sociale teams Borger-Odoorn

Roos Jelier, teamcoördinator van de stichting Sociale teams Borger-Odoorn hield een presentatie over de aanpak van de sociale teams. De regenboog is iedere dag van belang voor de sociale teams. De stichting is met drie teams begonnen, inmiddels zijn er vier omdat ook de re-integratie is toegevoegd aan de stichting. De teams hebben verschillende taken: signalering, activering, vraagverheldering, kortdurende ondersteuning, indicering en regievoering.

 

Dit vraagt om breed inzetbare medewerkers met elk een eigen specialisme. Er wordt gewerkt op basis van competenties, werk doen dat bij je past. Het coachen, samenwerken, creatief zijn, durven, het hebben van overtuigingskracht, zijn van groot belang.De stichting heeft gemiddeld te maken met duizend actieve casussen, dat is 10% van de huishoudens woonachtig in de gemeente. Ruim 40% van de klanten die nu binnenkomen door team werk waren al bekend bij de stichting. Veel casussen bestaan uit meervoudige problematiek.

 

De stichting ziet dat de aanpak werkt en is enthousiast. De samenwerking met de gemeente speelt hierin een belangrijke rol. Er is een wisselwerking tussen de signalering vanuit de stichting en de kaders die door de gemeente worden gerealiseerd. 

Huisartsenpraktijk Valthermond

Dan krijgen de huisartsen, de heer Scherpenisse en de heer De Vijlder het woord.

“Frits is de huisarts onder de bestuurders!” aldus de huisartsen. Huisartsen staan voor een uitdaging in het veengebied. De problematiek wijkt op een aantal punten af ten opzichte van de rest van Nederland. Zo zijn er meer chronische aandoeningen dan gemiddeld. Diabetes en obesitas zijn hier voorbeelden van. Een gezonde leefstijl is hierin een belangrijke sleutel. Frits stimuleerde ‘als bondgenoot’ van de huisartsen de samenwerking om tot meer preventie rond gezondheid te komen.

Het betrekken van de huisartsen in het zorgmodel van de gemeente is een belangrijke stap. Hier zouden de huisartsen graag aan verder werken.

 

Monitoring

Na de pauze is het woord aan Johan Niemeyer, informatiespecialist van de gemeente Borger-Odoorn. Hij geeft een kijkje in de keuken van de monitoring. Tijdens het symposium wordt de opbouw van de monitor gepresenteerd. De opdracht voor monitoring die is gegeven aan de informatiespecialist is een dubbele: de systemen mogen niet leidend zijn, toch moeten resultaten gemeten worden. Er gaat veel geld om in het sociaal domein. Het is van belang om te monitoren waar dit aan uitgegeven wordt en hoe dit bijgestuurd kan worden. Aan de hand van ‘real-time’ grafieken wordt dit inzichtelijk gemaakt.

 

Gesprek aan tafel

Vervolgens is er een ‘gesprek aan tafel’, met de volgende deelnemers: Karin Kalverboer, directeur van het Zorg Innovatie Fonds,  Hans de Lang, directeur van Sport Drenthe, Henk Jumelet, gedeputeerde van de provincie Drenthe, en Frits.

De eerste vraag is: hoe ziet de doorontwikkeling sociaal domein er uit? We zijn nog maar drie jaar op weg, er is nog veel te doen. Hoe ga je dingen efficiënter en betaalbaarder oplossen?

 

Het is zaak om (nog meer) te anticiperen op en het vertalen van signalen, trends en ontwikkelingen naar een collectief aanbod. Op het moment dat er uit trends en signalen blijkt dat er voorliggend iets mist of versterkt moet worden, zouden partners (nog meer moeten) onderzoeken wat er nodig is. Daarvoor zou er gebruik gemaakt kunnen worden van wat er is en het leggen van slimme verbindingen.

 

Oproep vanuit de zaal van wethouder Brink uit Coevorden: ga staan voor preventie, hierin moeten de verschillende gemeenten elkaar gaan vinden. Hoewel het geen wettelijke taak is, is hier winst te behalen!

 

Er wordt geconstateerd dat verbinding in kleine dingen zit. Het organiseren van een bankje op de juiste plek kan al zorgen voor  verbinding in de wijk. Het zorgt voor ontmoeting en daarmee voor hulp aan elkaar.

 

Slotwoord door Frits

Frits spreekt zijn dank uit aan alle sprekers en de organisatie van het symposium. Bij het inrichten van het sociaal domein is het belangrijk dicht bij de inwoner te blijven. Het keukentafelgesprek is daarbij van grote betekenis. “Goede mensen om je heen in het gemeentehuis is van belang. Maar de antwoorden moet je buiten ophalen.”