Ga naar de inhoud

Versterking regio Zuid- en Oost-Drenthe en verduurzaming landbouw Noord-Nederland in stroomversnelling

maandag 19 november 2018

Het Rijk investeert met 20 miljoen euro mee in Zuid- en Oost-Drenthe om de regio de komende vier jaar versneld te versterken op het gebied van wonen, werken en welzijn. Ook voor de verduurzaming van de landbouw in Noord-Nederland is aan de noordelijke provincies een bijdrage beschikbaar gesteld van 10 miljoen euro. Hiermee komt de aanpak voor deze opgaven in een stroomversnelling.

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

De Regio Deal moet een positieve impuls geven aan lopende en nieuwe projecten op het gebied van leefbaarheid in Zuid- en Oost-Drenthe. Gedeputeerde Henk Jumelet: "Het college had alle pijlen gericht op de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Dat het Rijk heeft besloten om daar ook aan bij te dragen is goed nieuws voor de regio. We gaan met de cofinanciering van het Rijk samen met partners flink investeren in wonen, werken en welzijn. De eerste stap is nu samen met maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en inwoners de plannen verder uitwerken, zodat in het voorjaar van 2019 de Regio Deal ondertekend kan worden." (Zie voor meer informatie persbericht 18-161 Regiodeal Zuid Oost Drenthe)

Het kabinet heeft eerder dit jaar regio’s uitgenodigd om via Regio Deals partnerschappen voor regionale opgaven te sluiten met het Rijk. Het Rijk gaat met de indieners van de goedgekeurde Regio Deals in gesprek om te komen tot ondertekening van de Deal in het voorjaar van 2019.

Vitale Vakantieparken

Vanuit Drenthe is ook samen met de Drentse gemeenten de Regio Deal ‘Vitale Vakantieparken’ ingediend. Dit proces om de vakantieparken en campings die er op dit moment recreatief en economisch gezien minder goed voorstaan weer aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken is al in volle gang. De Regio Deal had kunnen zorgen voor versnelling, maar is niet gehonoreerd.