Ga naar de inhoud

Wethouder Buijtelaar neemt Advies Knollathyrus in ontvangst

dinsdag 24 juli 2018

Op donderdag 19 juli heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe het Advies Knollathyrus aangeboden aan wethouder Freek Buijtelaar. In het advies is aangegeven wat de gemeente en andere grondgebruikers kunnen doen om deze zeldzame plantensoort te beschermen en beheren.

In februari is de gemeente Borger-Odoorn aangehaakt bij de campagne Heel Drenthe Zoemt alsambassadeur van de Knollathyrus. Buijtelaar: “Een goede zaak om de Knollathyrus een handje te helpen zijn leefgebied te vergroten. Nu zie je deze zeldzame plant bijna alleen nog in de bermen in de omgeving van Eesergroen. Hoe mooi zou het zijn als we met de juiste aanpak deze donkerrode tot lichtpaarse bloem op nog meer plaatsen in Drenthe aantreffen. Aan Borger-Odoorn zal het niet liggen!”

Om de gemeente daarbij een handje te helpen hebben de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe dit voorjaar een natuurwerkplaats georganiseerd. Tijdens deze middag zijn samen met de gemeente, provincie, natuurorganisaties, betrokken bewoners, grondgebruikers en deskundigen concrete adviezen geformuleerd om in het bermbeheer beter rekening te houden met deze zeldzame plant.

Een werkgroep bestaande uit de gemeente, Landschapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer, de provincie, IVN Borger-Odoorn en de Natuur en Milieufederatie Drenthe gaat een aantal adviezen nog verder uitwerken. Bijvoorbeeld een plan voor de introductie van de Knollathyrus in een aantal andere gebieden in de gemeente. En een onderzoek naar de manier waarop bufferzones voor de Knollathyrus kunnen worden ingericht om de bestaande groeiplaats beter te beschermen.

Heel Drenthe Zoemt

Heel Drenthe Zoemt is een samenwerking van Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe, De Vlinderstichting, Vlinderwerkgroep Drenthe, Steenuilenwerkgroep Drenthe, FLORON, Agrarische Natuur Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, IVN en KNNV Assen, IVN Emmen, Nederlandse Bijenhoudersvereniging en Duurzaam Bovensmilde. Heel Drenthe Zoemt is mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Nationale Postcodeloterij.

Meer informatie over de Knollathyrus in de gemeente Borger-Odoorn: https://www.heeldrenthezoemt.nl/ambassadeurs/gemeente-borger-odoorn