Ga naar de inhoud

Zes Koninklijke onderscheidingen tijdens Lintjesregen in Borger-Odoorn

donderdag 26 april 2018

Op donderdag 26 april 2018 heeft burgemeester Jan Seton zes Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Het echtpaar Roelf en Grietje Begeman-Darwinkel (Exloo), mevrouw Johanna Kalksma-Kloek (Borger), de heer Andries van der Laan (Exloo), de heer Johan Mittelmeijer (Valthe) en de heer Hendrik Jan Visscher (Westdorp) zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Seton heeft hen de bijbehorende versierselen opgespeld.

De heer Roelf Begeman is vanaf 1998 vrijwilliger en vanaf 2007 zelfs bestuurslid (secretaris) van de Folkloristische Vereniging Dorpsbelangen Exloo. Deze vereniging stelt zich als doel de oude gebruiken, gewoonten en tradities voor het nageslacht te bewaren en heeft tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie. Activiteiten die Dorpsbelangen Exloo organiseert zijn o.a. de Palmpasen-optocht, het Schaapscheerdersfeest/Jaarmarkt, het Festival ‘Op de Kloeten’ en het Kerstconcert in de schaapskooi van Exloo. De werkzaamheden van de heer Begeman variëren van voorbereiding, aanschrijven, organiseren vergaderingen en notuleren, organiseren markt, organiseren en begeleiden Horeca tijdens de evenementen, nazorg en afwikkeling van alle werkzaamheden.

Sinds 2010 is de heer Begeman druk met de nieuwbouw van het dorpshuis Exloo. Deze nieuwbouw is praktisch geheel door vrijwilligers gedaan. En sinds 2015 is de heer Begeman ook actief als beheerder van het dorpshuis Exloo. Van inkoop tot het draaien van bardiensten, van de verhuur van de ruimten, bijhouden planningslijsten tot de facilitaire ondersteuning van festivals, Drentse fiets4daagse, Run&Bike event, symposia, gemeentelijke inloopavonden, etc. Alles is in goede handen bij de heer Begeman.

Tenslotte is de heer Begeman sinds 2014 penningmeester van de Stichting Dorpsfeestcommissie Exloo. Hij heeft binnen deze commissie ook een extra rol in de horecacommissie.

Mevrouw Grietje Begeman-Darwinkel zet zich vanaf 1989 in voor de afdeling Exloo van de Vrouwen van Nu (voorheen de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen). In 1993 kwam ze in het bestuur en in 1995 werd ze secretaris. In 1999 nam ze afscheid van het bestuur.

In de periode van 2000 tot 2007 is ze lid geweest van de bezoekcommissie. Deze commissie bezoekt zieke en oudere mensen. In 2015 is ze voor de 2e keer in het bestuur gestapt. Nu in de functie van notulist. Voor de maandelijkse afdelingsavonden verzorgt ze de koffie en thee en bakt koeken en cakes. Tijdens het festival Op de Kloeten in Exloo bakt ze al jaren "kniepertjes" en zorgt ze ervoor dat de kachel en het bakhuisje op orde zijn.

Net als haar echtgenoot is ook mevrouw Begeman altijd inzetbaar en betrokken bij dorpsactivitei-ten in Exloo. Tijdens de nieuwbouw van het Dorpshuis Exloo verzorgde mevrouw Begeman de innerlijke mens van de bouwploeg. En sinds 2016 is ze samen met haar echtgenoot de beheerder van het nieuwe Dorpshuis. Schorten naaien, koffie zetten, soep maken en helpen bij de inkoop voor het Dorpshuis. Ze is als het ware altijd de rechterhand van haar echtgenoot.

Ook voor de Vereniging Dorpsbelangen Exloo is mevrouw Begeman actief. Zij is degene die er voor zorgt dat met de folkloristische activiteiten de spinsters hun vaardigheid kunnen laten zien. Zij onderhoudt de spinnewielen en regelt dat er wol is dat gesponnen kan worden. Door

workshops te geven houdt ze het spinnen levend. Daarnaast verzorgt ze samen met een naaigroepje de kleding die tijdens de folkloristische activiteiten wordt gedragen.

Mevrouw Johanna Kalksma-Kloek heeft zich jarenlang ingezet voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen/Vrouwennetwerk. Eerst in haar woonplaats Winschoten en na haar verhuizing in 1992 naar Borger bij de afdeling Borger. Voor de NVVH Borger was ze 18 jaar lang voorzitter. Het is normaal dat iemand in het bestuur na 6 jaar (2x3) aftreedt. Mevrouw Kalksma was echter steeds herkiesbaar. Er was geen betere. Ze vertegenwoor-digde de afdeling bij de gewestelijke en landelijke vergaderingen. En zo kwam ze aan 18 jaar voorzitterschap bij de afdeling Borger. Daarnaast verzorgde ze voor de afdeling Borger reisjes in binnen- en buitenland, was ze oprichter van het museumclubje en het dameskoortje (waar ze ook dirigent/pianist van is) en schrijft ze toneelstukjes. Ook verzorgde ze ruim 25 jaar de voordracht door Thomasvaer en Pieternel (het jaaroverzicht van de gebeurtenissen binnen de NVVH).

Als bewoonster van wooncentrum De Borgheere in Borger zet mevrouw Kalksma zich in voor het leefgenot van haar medebewoners van het wooncentrum. Dit doet ze onder andere door het organiseren van gezellige middagen/avonden voor de medebewoners. Daarnaast heeft ze een gymnastiekclubje en een zangkoortje opgericht. Ze zit in het bestuur van De Borgheere en rijdt daarnaast regelmatig medebewoners naar het ziekenhuis in Assen, Emmen of Groningen.

Naast deze activiteiten voor haar directe naasten is mevrouw Kalksma ook vrijwilliger bij de Rooms Katholieke Kerk van Stadskanaal. Mevrouw Kalksma brengt al 16 jaar kerkboekjes en verzoeken om kerkbijdrage bij de parochianen in Borger rond. Ze helpt bij het schoonmaken van de kerk in Stadskanaal. En ook doet ze ziekenbezoeken. Daarnaast was zij ook jaren lang betrokken bij de (oecumenische) openluchtviering in Borger. Tenslotte zit ze in het Liturgisch Beraad (overleg vieringen in Borger en Stadskanaal).

Tenslotte heeft mevrouw Kalksma jaren lezingen voor verengingen gegeven over haar werk als vroedvrouw/wijkzuster. Daarnaast schreef en schrijft ze ook nu nog verhalen in het Gronings, Drents en Nederlands en doet ze hiermee mee aan landelijke wedstrijden. Deze stukjes verschijnen ook met enige regelmaat in het programmaboekje van de NVVH Borger.

In de tijd dat ze in Winschoten woonde heeft ze daar ook zwemles, zangles en mondharmonicales gegeven.

De heer Andries van der Laan is een voetbalman in hart en nieren. Al 30 jaar is hij bijna dag en nacht te vinden op of rondom de voetbalvelden van Exloo. Vanaf 1987 is hij als vrijwilliger betrokken bij de voetbalvereniging Hunso in Exloo en heeft hij zich in vele rollen ingezet voor deze voetbalvereniging. En ook na de samenvoeging van de voetbalverenigingen Hunso en Oring uit Odoorn in 2013 bleef hij actief, nu voor de nieuwe voetbalvereniging HOC.

De rollen die de heer Van der Laan tussen 1987 en heden voor de voetbalvereniging vervulde waren onder andere: jeugdleider, jeugdtrainer, trainer, bestuurslid SV'87, bestuurslid VV Hunso, lid fusiecommissie, bestuurslid VV HOC, bestuurslid/voorzitter jeugdcommissie VV HOC, consul en scheidsrechter. Maar nu de voetbalvereniging HOC uit het dorp Exloo dreigt te vertrekken heeft hij met pijn in het hart besloten om afscheid te nemen van zijn geliefde voetbalclub. Want dat vertrek wil hij niet meer meemaken.

De heer Johan Mittelmeijer is ruim 16 jaar als vrijwilliger betrokken bij de Historische Vereniging Carspel Oderen. Naast actief bestuurslid, beheert hij het historisch archief, met opslag en digitale toegankelijkheid. Het digitale archief is mede door zijn inzet uitgebreid met een beeldbank met 3.775 foto’s. Ook is er een genealogische databank, waarin 14.745 personen geregistreerd staan. Het vergt veel inzet en doorzettingsvermogen om te achterhalen wie deze personen en hun verhalen zijn. Eenmaal bekend, komt de geschiedenis tot leven. Het historisch

archief is bij aanwezigheid van de heer Mittelmeijer ook te bezoeken en biedt belangstellenden daarmee toegang tot het historisch materiaal. Daarmee is het archief ook een ontmoetingsplek om met elkaar informatie uit te wisselen. Daarnaast is de heer Mittelmeijer lid van de fotowerkgroep die de ontvangen foto’s beschrijft en archiveert. En natuurlijk was hij de aangewezen persoon voor het maken van het boek ‘800 jaar Valthe, een uniek esdorp’. Dankzij de inzet en kennis van de heer Mittelmeijer is het historisch materiaal van onze boeiende gemeente inzichtelijk en toegankelijk voor het nageslacht.

De heer Hendrik Jan Visscher heeft als hartstochtelijk duivenmelker 2x in het bestuur van de Postduivenvereniging Borger gezeten. Eerst van 1991 tot 1994 als penningmeester en later vanaf 2000 tot 2009 als voorzitter.

Daarnaast maakt de heer Visscher sinds 1998 deel uit van het bestuur van Schaatsvereniging ‘De Elsegge’ in Borger. De laatst jaren is hij voorzitter van deze vereniging. Natuurlijk is schaatsen een seizoenactiviteit, maar ook als er niet op natuurijs geschaatst kan worden, zorgt de Schaatsvereniging dat er uitjes naar de kunstijsbanen van Assen en Groningen georganiseerd worden. Daarnaast zorgt de heer Visscher er voor dat áls er schaatsweer aan komt, de ijsbaan in Borger er helemaal klaar voor is. En tijdens het schaatsweer is hij dag en nacht in touw voor de ijsbaan en de schaatsliefhebbers.

De heeft Visscher is via zijn 3 dochters in de paardensport gerold. Vanaf 2005 heeft hij zich ingespannen als vrijwilliger in diverse bestuursfuncties van de Omni-Paardensportvereniging De Hondsrug en van de Stichting Manege De Hondsrug, beide gevestigd in Bronneger. Beide besturen konden en kunnen te allen tijde een beroep op hem doen. Hij is altijd kritisch en verliest nimmer het belang van de vereniging en de stichting uit het oog. De heer Visscher was onder andere de sturende kracht achter de jaarlijkse Kerstshows in de manege van Bronneger.

Ook op provinciaal niveau zet de heer Visscher zich in voor de paardensport. Sinds 5 jaar is hij lid van het bestuur van het Jeugd Stimuleringsplan van de Regio Drenthe, gedelegeerd vanuit de Kring Zuid-Oost Drenthe. Het Regiobestuur van Drenthe zet zich in om talenten uit de regio de kans te geven om hogerop te komen in de paardensport. Jong getalenteerde ruiters en amazones krijgen begeleiding in de vorm van extra lessen.

Sinds 2012 maakt de heer Visscher deel uit van de Raad van Commissarissen van de Coöperatie Weco de Hondsrug U.A. in Borger. Weco De Hondsrug u.a. is een werktuigencoöperatie waarbij de leden geen aansprakelijkheid dragen. Weco De Hondsrug is - in tegenstelling tot private loonbedrijven - niet gericht op winst, maar op het zijn van een verlengstuk van de leden, in agrarisch loonwerk en grondverzet.

Tenslotte is de heer Visscher onlangs in 2016 voorzitter geworden van de Boerschap Westdorp. De Boerschap is een vereniging die binnen het dorp Westdorp een grote rol speelt. Zo regelt het Boerschap bijvoorbeeld dat de jacht per 6 jaar wordt verhuurd. Van het jachtgeld worden machines voor de boeren van Westdorp worden gekocht en onderhouden.