Onderhoud aan voetpaden Nieuw-Buinen

29 augustus 2023
Actueel

Na de zomervakantie voeren wij onderhoud uit aan de voetpaden in Nieuw-Buinen. Het gaat hierbij om voetpaden met tegels en klinkers. Daar waar het nodig is, herstraten wij voetpaden deels of helemaal. Deze voetpaden zetten wij tijdens de werkzaamheden (gedeeltelijk) af.

Ontwikkelingen openbare ruimte

Bij de werkzaamheden houden wij rekening met ontwikkelingen in de openbare ruimte. Soms verandert een situatie door bijvoorbeeld sloop of nieuwbouw van woningen. Dan kan het nodig zijn om voetpaden te verwijderen of juist nieuwe aan te leggen.

Ook onderhoud aan voetpaden in andere dorpen

Door een inspectie weten wij hoe de voetpaden in onze gemeente erbij liggen en waar onderhoud nodig is. De voetpaden in Nieuw-Buinen pakken we als eerste aan. Daarna volgen voetpaden in de andere dorpen. 

Het melden van schade aan voetpaden

Niet alle voetpaden hebben onderhoud nodig. Sommige voetpaden liggen er nog goed bij. Maar toch kan ook daar onverwacht schade ontstaan. Bijvoorbeeld door de aanleg van kabels en leidingen. Of door herinrichting of reconstructie van straten. Daarom is het belangrijk dat u schade aan een voetpad altijd meldt. Melden kan via Werk aan de Weg op deze website.