Onderhoud bomenlanen

De komende periode gaan wij aan de slag met het groot onderhoud van bomenlanen in de gemeente Borger Odoorn. Op diverse plekken verwijderen we enkele bomen in een bomenlaan. Dat doen we om de bomen die blijven staan meer ruimte te geven zodat ze in de toekomst beter kunnen groeien. Ook planten wij nieuwe bomen aan. In de periode september – oktober doen wij dit op de onderstaande locaties in bestaande bomenlanen:

  • Valthermond: Kavelingen
  • Valthermond: Noorderdiep (Vurenlaan - Mondenweg)
  • Valthermond: Zuiderdiep (Doorsnee – 49e laan)
  • Valthermond: Zuiderdiep (Vrijheidslaan - Valtherblokken)
  • Tweede Exloërmond: Exloërkijl-Zuid
  • Borger-West: Draagsteen/Hamerbijl

Waarom dit groot onderhoud?

Op veel plekken staan bomen, vooral eiken en essen, te dicht op elkaar. In het verleden is hier bewust voor gekozen om snel een aantrekkelijk beeld te krijgen, maar inmiddels kunnen de kronen van veel bomen niet meer goed verder groeien. De bomen krijgen niet genoeg licht en krijgen daardoor een smalle kroon en later geven ze meer dood hout. Het is daarom nodig om meer ruimte vrij te maken voor de bomen die blijven staan. Bomen met genoeg ruimte groeien beter en worden ouder. Dit is waardevol, want juist oude bomen leggen veel koolstofdioxide vast. Ze zijn ook erg belangrijk voor verschillende diersoorten en zorgen voor een gezonder leefklimaat voor mensen. We verwachten dat de bomen die blijven staan binnen enkele jaren weer een gesloten kronendek vormen. We verwijderen de stobben die achterblijven en werken de bermen netjes af.

In bomenlanen die niet heel gezond meer zijn en een kortere levensverwachting hebben, verwijderen we op enkele plekken bewust meerdere aaneengesloten bomen. Bijvoorbeeld bij essen. Hier planten wij nieuwe jonge bomen terug. Zo verjongen we de bestaande bomenrij geleidelijk. Het beeld van een ‘laan’ blijft behouden en een volledige bomenkap van de hele laan in de toekomst is dan bijvoorbeeld niet nodig.

Welke bomen halen wij weg?

De bomen die we weghalen, krijgen een oranje stip op de stam, vlak voordat we met de werkzaamheden beginnen. De aannemer die het werk gaat uitvoeren krijgt een tekening waar deze bomen ook op staan. Voor de werkzaamheden starten, doen we een Flora en Fauna check zodat ecologisch waardevolle bomen met bijvoorbeeld boomholtes, behouden blijven. 

Aanplant nieuwe bomen

Op plekken waar open gaten ontstaan in de bomenrij of op plekken waar nu geen bomen staan planten wij nieuwe jonge bomen terug. Bij het aanplanten van nieuwe bomen gebruiken wij verschillende inheemse boomsoorten die beter tegen ons veranderend klimaat kunnen. Dit heeft een positief effect op verschillende vogels, insecten en vlinders en zorgt er bovendien voor dat een bomenrij minder ‘vatbaar’ is voor toekomstige ziektes of plagen. Het aanplanten van nieuwe bomen doen we in het najaar van 2023 of het voorjaar van 2024.

Overlast door werkzaamheden

U kunt enige overlast hebben van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld doordat tijdens de werkzaamheden een gedeelte van de rijbaan korte tijd minder goed bereikbaar is. Wij vragen u om uw auto tijdens de werkzaamheden niet op het gras bij de bomen te parkeren en niet zelf naar de machinist toe te lopen als u vragen heeft. Dit is gevaarlijk, vaak hoort en ziet hij u niet. Natuurlijk proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken en hopen wij op uw begrip.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de gemeente Borger-Odoorn.  Wilt u hierbij het zaaknummer 51887-2023 aan ons doorgeven?