Onderhoud Slenerweg in de tweede helft van 2023

06 september 2023
Actueel

In de 2e helft van 2023 gaan we aan de slag met de Slenerweg tussen de Zijtak en ‘t Haantje. Maandag 25 september starten we en we verwachten dat het tot en met 13 oktober duurt. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Koninklijke Oosterhof-Holman uit Grijpskerk.

De werkzaamheden in het kort

Allereerst gaan we het asfalt dat er nu ligt opnieuw in model frezen en de kuilen in de weg vullen we op met nieuw asfalt. Daarna brengen we over de hele rijbaan een nieuwe laag asfalt aan. De huidige strook bermverharding langs de rijbaan vervangen we door een nieuwe strook bermverharding.

Bereikbaarheid

De weg is voor doorgaand verkeer gestremd. We geven een omleidingsroute aan. De twee zijwegen Koedijkje en Zijtak blijven bereikbaar.

Vragen

Heeft u vragen over de uitvoering of planning van de werkzaamheden? Neem dan contact op met projectleider Egbert Otten van Koninklijke Oosterhof-Holman. Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met onze toezichthouder Marcel Bolk. 

Informatie over andere wegwerkzaamheden binnen onze gemeente kunt u vinden op onze website.