Ga naar de inhoud

Ondersteuning

Borger-Odoorn is een moderne gemeente met vooruitstrevende en internationaal denkende ondernemers. Ondernemers die steeds op zoek zijn naar nieuwe producten en nieuwe markten. Als ondernemer kunt u op verschillende manieren ondersteuning en subsidie krijgen. De gemeente denkt graag met u mee. Onze bedrijvencontactfunctionaris (bereikbaar via ons Klantcontactcentrum) kan u informeren over vestigingsmogelijkheden, u wegwijs maken binnen de gemeente en helpen met vragen. Ook kan hij u meer vertellen over de benodigde vergunningen en eventuele subsidiemogelijkheden.

Subsidies

Subsidies voor bedrijven worden verstrekt door nationale overheden, de Europese Unie en andere instanties. Subsidies hebben als doel een bepaalde ontwikkeling te stimuleren. Denk hierbij aan nieuw beleid, duurzame of innovatieve ontwikkelingen of het dienen van maatschappelijke doelen. Een overzicht van lokale, regionale, landelijke en Europese subsidies (en nog veel meer informatie van de Rijksoverheid voor ondernemers) vindt u op www.ondernemersplein.nl. Kijk voor subsidiemogelijkheden voor bedrijven in Noord-Nederland ook op 123subsidie

Op www.ikbendrentsondernemer.nl kunt u onder andere meer lezen over de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Drenthe. Die is bedoeld om MKB-ondernemers financieel te ondersteunen bij het realiseren van internationale marktverkennings- en marktontwikkelingsactiviteiten.  

Recreatieondernemers in de dag- en verblijfsrecreatie in Drenthe kunnen een beroep doen op de subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe. Een regeling voor onderscheidende en innovatieve projecten in de vrijetijdssector, om Drenthe nog aantrekkelijker maken voor toeristen en dagjesmensen.

De provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn stellen elk € 110.000 subsidie beschikbaar in de bedrijvenregeling Drenthe. Daarmee is in totaal € 220.000 beschikbaar voor mkb-bedrijven in Borger-Odoorn die willen investeren in vestiging, uitbreiding, innovatie, diversificatie of fundamentele wijziging van bedrijfsactiviteiten.

Ikbendrentsondernemer.nl

Ikbendrentsondernemer.nl is een website voor ambitieuze ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf in Drenthe. U vindt er ondersteuning in de vorm van onder meer bijeenkomsten, webinars, workshops en vouchers. De site is een initiatief van de provincie Drenthe in samenwerking met onder meer de NOM, het MKB-fonds en de Drentse gemeenten.

IOAZ

Met de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) heeft de gewezen zelfstandige (ouder dan 55) een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum. U kunt de Ioaz aanvragen als u voldoet aan een aantal voorwaarden.

Bijstandsuitkering voor zelfstandige (Bbz)

Als zelfstandige kan het voorkomen dat u bijstand nodig hebt, omdat u tijdelijk minder inkomsten hebt. Over het algemeen krijgen alleen zelfstandigen met een levensvatbaar bedrijf of zelfstandig beroep bijstand. Kijk bij Bijstand voor zelfstandigen of u recht heeft op bijstand. De Bbz-regeling wordt voor de gemeente Borger-Odoorn uitgevoerd door de gemeente Emmen.